ฟรี
  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงอาหารเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

16 มิ.ย. 66 | รับชม : 18 ครั้ง