ฟรี
  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) ทั่วไป 11 ส.ค. 65
2 รับการประเมินสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ปี64 ทั่วไป 8 ส.ค. 65
3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.อ.อ. วันชัย ฉัตรเจริญพร เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานอาหารแห้งและสิ่งของต่างๆ แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 27 ก.ค. 65
4 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 27 ก.ค. 65
5 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) มอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน ทั่วไป 25 ก.ค. 65
6 กิจกรรม มหานคร สานฝันน้อง สู่ฟุตบอลระดับโลก ทั่วไป 18 ก.ค. 65
7 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทั่วไป 12 ก.ค. 65
8 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะผู้แทนพระองค์ มามอบสิ่งของพระราชทานให้กับโรงเรียน ทั่วไป 11 ก.ค. 65
9 กิจกรรมวันสุนทรภู่ บูรณาการวันภาษาไทย และสัปดาห์ห้องสมุด ทั่วไป 8 ก.ค. 65
10 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่นติดต่อกัน (2 ปี ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ทั่วไป 7 ก.ค. 65
11 นางสาวกัญญาณัฐ จันทรเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วย ครูโสมวิภา พึ่งธรรม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนภาษามืออเมริกัน โดย Dr. DON BANGS ทั่วไป 6 ก.ค. 65
12 รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน) ทั่วไป 5 ก.ค. 65
13 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารคณะครูและนักเรียน คว้าแชมป์ KidBright for All โครงการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ด้วยบอร์ด KidBright ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ทั่วไป 2 ก.ค. 65
14 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ทั่วไป 1 ก.ค. 65
15 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ทั่วไป 27 มิ.ย. 65
16 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 26 มิ.ย. 65
17 โรงเรียนสระน้ำส้มและโรงเรียนวัดสองห้อง เข้าศึกษาดูงานโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 24 มิ.ย. 65
18 เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา ทั่วไป 24 มิ.ย. 65
19 เข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยด้านการปฐมพยาบาล ปี 2565 ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
20 ชวนให้รู้ การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ทั่วไป 20 มิ.ย. 65
21 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 18 มิ.ย. 65
22 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ตรวจวัดสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา พร้อมกับมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน ทั่วไป 16 มิ.ย. 65
23 ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.อมรรัตน์ วงศ์สารภี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ทั่วไป 15 มิ.ย. 65
24 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 15 มิ.ย. 65
25 รับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั่วไป 15 มิ.ย. 65
26 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยช่วยกันพัฒนาศาลาการเปรียญวัดกลางบางแก้ว ทั่วไป 14 มิ.ย. 65
27 นางสาวกัญญาณัฐ จันทรเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ทั่วไป 13 มิ.ย. 65
28 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกรรมการกำกับการสอบ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ทั่วไป 11 มิ.ย. 65
29 กิจกรรมวันไหว้ครู ทั่วไป 9 มิ.ย. 65
30 เลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 9 มิ.ย. 65
31 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และคณะ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนและตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของ ทั่วไป 6 มิ.ย. 65
32 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและทำบุญตักบาตร ณ อำเภอนครชัยศรี ทั่วไป 2 มิ.ย. 65
33 รับมอบอุปกรณ์การเรียน แผ่นภาพคิด Learn ทั่วไป 2 มิ.ย. 65
34 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั่วไป 2 มิ.ย. 65
35 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่งเด็กพี่เลี้ยงเด็กพิการ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
36 เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลในรายการ YFA CUP 2022 ณ สนามPhoenix Stadium Sriracha อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั่วไป 26 พ.ค. 65
37 ธนาคาร Land and House จำกัดมหาชน นำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ( PC ) จำนวน 10 เครื่อง มามอบให้กับทางโรงเรียน ทั่วไป 26 พ.ค. 65
38 กิจกรรม หิ้วปิ่นโต ตักบาตร ทั่วไป 26 พ.ค. 65
39 คุณนายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมนำเครื่องตรวจ ATK มามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 26 พ.ค. 65
40 บันทึกตกลงความร่วมมือ MOU ทั่วไป 25 พ.ค. 65
41 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 23 พ.ค. 65
42 นายสุรพงศ์ บุญยงค์ เกษตรอำเภอนครชัยศรีและนางสาวลำดวน สระทองอินทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรมอบวัสดุการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ ทั่วไป 23 พ.ค. 65
43 เปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ ON-SITE ในโครงการ Sandbox Safety Zone in school ทั่วไป 16 พ.ค. 65
44 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 พ.ค. 65
45 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 13 พ.ค. 65
46 ระเบียบการแต่งกายและทรงผม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปม ทั่วไป 11 พ.ค. 65
47 คู่มือสำหรับผู้ปกครองนักเรียนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทั่วไป 10 พ.ค. 65
48 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 5 พ.ค. 65
49 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม บรรยายพิเศษ เรื่อง ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนเฉพาะความพิการ (หูหนวก) สะท้อนปัญหาของระบบการศึกษาไทย ทั่วไป 20 เม.ย. 65
50 จ๊ะจ๋า นางสาวธัญญาวัลย์ วะโหรัมย์ คว้าเหรียญทอง 4 เหรียญ ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์ ทั่วไป 2 เม.ย. 65
51 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมและเป็นผู้จัดการทีมเดินทางมาให้กำลังใจแก่นักกีฬา โค้ชผู้ฝึกสอนถึงขอบสนามการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬา ทั่วไป 31 มี.ค. 65
52 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ให้ความรู้เพื่อพัฒนาคณะครูและบุคลากรในเรื่องการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ทั่วไป 24 มี.ค. 65
53 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา" ทั่วไป 24 มี.ค. 65
54 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ สานสัมพันธ์โสตศึกษา ทั่วไป 12 มี.ค. 65
55 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักเเรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ทั่วไป 4 มี.ค. 65
56 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมชนะเสิศอันดับ ๑ ในการแข่งขันการจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright ทั่วไป 25 ก.พ. 65
57 รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 11 ก.พ. 65
58 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ทั่วไป 4 ก.พ. 65
59 นายวุฒิพร สุวรรณกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดนครปฐม มอบอุปกรณ์กีฬา ทั่วไป 4 ก.พ. 65
60 ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 3 ก.พ. 65
61 อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นกลาง ทั่วไป 2 ก.พ. 65
62 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติโดยการแปลงแผนพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ที่เชื่อมโยงระบบการบริหารงานบุคคลเชิงสมรรถนะ (Performance Agree ทั่วไป 2 ก.พ. 65
63 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการSTEMศึกษา ทั่วไป 28 ม.ค. 65
64 ตรวจสุขภาพประจำปีกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวัดแค ทั่วไป 27 ม.ค. 65
65 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญญาวัลย์ วะโหรัมย์ คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ทั่วไป 24 ม.ค. 65
66 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพจน์ คุ้มกลิ่นวงษ์และนายปรเมศรว์ เขียวหนู ได้รับโล่รางวัล ยอดเยี่ยมการแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ Art for All : 25ปี แห่งการพัฒนาศักยภาพคนพิการผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทั่วไป 24 ม.ค. 65
67 ทำบุญก่อตั้งโรงเรียน ปี65 ทั่วไป 17 ม.ค. 65
68 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ทั่วไป 17 ม.ค. 65
69 กิจกรรมวันไหว้ครู ทั่วไป 17 ม.ค. 65
70 รับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา ทั่วไป 10 ม.ค. 65
71 ขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ที่มามอบของขวัญให้เด็กนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 8 ม.ค. 65
72 ต้อนรับครูผู้ช่วย ทั่วไป 5 ม.ค. 65
73 ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีปันของขวัญให้เด็ก ๆ ทั่วไป 28 ธ.ค. 64
74 แข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ทั่วไป 24 ธ.ค. 64
75 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพสร้างฝัน ปีการศึกษา2564 ทั่วไป 24 ธ.ค. 64
76 จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ ทั่วไป 20 ธ.ค. 64
77 นำผลผลิตทางการเกษตร(เมล่อน)ของนักเรียน เข้าสวัสดีปีใหม่และขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆที่ได้ให้การดูแล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานแก่ทางโรงเรียน ทั่วไป 13 ธ.ค. 64
78 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณโดยรอบของโรงเรียน ทั่วไป 13 ธ.ค. 64
79 แข่งขันทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานศึกษาพิเศษ ระดับประถมและมัธยมศึกษา (The Deaf IT Competition Thailand 2021) ครั้งที่3 ทั่วไป 9 ธ.ค. 64
80 นำผลผลิตทางการเกษตร(เมล่อน)ของนักเรียน เข้าสวัสดีปีใหม่และขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆที่ได้ให้การดูแล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานแก่ทางโรงเรียน ทั่วไป 9 ธ.ค. 64
81 ขอบพระคุณ หมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลห้วยพลูฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ทั่วไป 8 ธ.ค. 64
82 ผู้เข้าสอบทุกท่านสามารถสั่งอาหารกลางวัน จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยการแสกนQR Code หรือ Link ทั่วไป 7 ธ.ค. 64
83 ประชาสัมพันธ์ ผู้ติดตามและผู้ที่ไม่มีสวนเกี่ยวข้องในการสอบห้ามเข้าบริเวณโรงเรียน ทั่วไป 7 ธ.ค. 64
84 ขั้นตอนในการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าสอบ ทั่วไป 7 ธ.ค. 64
85 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 5 ธ.ค. 64
86 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 3 ธ.ค. 64
87 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี ทั่วไป 3 ธ.ค. 64
88 รับมอบสื่อการเรียนการสอนด้านสุขอนามัย ชุด Kit Sandbox Safety Zone In School และชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อ SARS-CoV-2 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง ทั่วไป 3 ธ.ค. 64
89 แข่งขันสะกดนิ้วมือไทย ครั้งที่ 6 ทั่วไป 3 ธ.ค. 64
90 ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นายพีรรัตน์ ศักดิ์บุญเรือง ทั่วไป 1 ธ.ค. 64
91 ตรวจคัดกรอง Antigen test kit (ATK) ครั้งที่ 2 ทั่วไป 29 พ.ย 64
92 แจ้งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ทั่วไป 24 พ.ย 64
93 นักเรียนเดินรณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง การบริโภคผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง แก่ชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน ทั่วไป 22 พ.ย 64
94 กิจกรรมวันลอยกระทง ทั่วไป 19 พ.ย 64
95 จดหมายข่าว 15 พ.ย. 64 (ฉบับที่ 1) ทั่วไป 15 พ.ย 64
96 จดหมายข่าว 15 พ.ย. 64 (ฉบับที่ 2) ทั่วไป 15 พ.ย 64
97 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐฒ กิจกรรม อย.น้อย ให้ความรู้กับนักเรียน ทั่วไป 15 พ.ย 64
98 คู่มือผู้ปกครอง ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทั่วไป 12 พ.ย 64
99 สศ.นฐ. สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ทั่วไป 12 พ.ย 64
100 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ทั่วไป 2 พ.ย 64
101 ขอต้อนรับและแสดงความยินดียิ่งกับนางสาวกัญญาณัฐ จันทรเสน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 2 พ.ย 64
102 จดหมายข่าว ฉบับที่2 เดือนตุลาคม 2564 ทั่วไป 2 พ.ย 64
103 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา ทั่วไป 2 พ.ย 64
104 เปิดโครงการอารยเกษตร โคก หนอง นา ทั่วไป 13 ต.ค. 64
105 นิทรรศการโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย ?โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง? ทั่วไป 13 ต.ค. 64
106 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ปฏิบัติหน้าที่คนครัว) จำนวน 1 อัตรา ทั่วไป 9 ต.ค. 64
107 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ทั่วไป 1 ต.ค. 64
108 ประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ( สายงานสอน ) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 28 ก.ย. 64
109 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษกิจพอเพียงด้วย โคก หนองนา แห่งความหวังและน้ำใจ ฉบับ 8 ทั่วไป 22 ก.ย. 64
110 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษกิจพอเพียงด้วย โคก หนองนา แห่งความหวังและน้ำใจ ฉบับ 7 ทั่วไป 20 ก.ย. 64
111 ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ( สายงานสอน ) ทั่วไป 20 ก.ย. 64
112 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษกิจพอเพียงด้วย โคก หนองนา แห่งความหวังและน้ำใจ ฉบับ 6 ทั่วไป 19 ก.ย. 64
113 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษกิจพอเพียงด้วย โคก หนองนา แห่งความหวังและน้ำใจ ฉบับ 5 ทั่วไป 18 ก.ย. 64
114 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษกิจพอเพียงด้วย โคก หนองนา แห่งความหวังและน้ำใจ ฉบับ 4 ทั่วไป 17 ก.ย. 64
115 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษกิจพอเพียงด้วย โคก หนองนา แห่งความหวังและน้ำใจ ฉบับ 3 ทั่วไป 16 ก.ย. 64
116 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอบรมการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทำงานการศึกษาช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ทั่วไป 16 ก.ย. 64
117 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษกิจพอเพียงด้วย ?โคก หนองนา แห่งความหวังและน้ำใจ? ฉบับ 2 ทั่วไป 15 ก.ย. 64
118 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษกิจพอเพียงด้วย ?โคก หนองนา แห่งความหวังและน้ำใจ? ฉบับ1 ทั่วไป 14 ก.ย. 64
119 Foodpanda สนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคคลผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทั่วไป 14 ก.ย. 64
120 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับดาวดวงที่2และ3 ให้กับคณะครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ทั่วไป 13 ก.ย. 64
121 จดหมายข่าว เดือนกันยายน 64 ฉบับที่ 1 ทั่วไป 8 ก.ย. 64
122 จดหมายข่าว เดือนกันยายน 64 ฉบับที่ 2 ทั่วไป 8 ก.ย. 64
123 ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom เรื่อง เงินเยียวยาให้กับนักเรียนในสถานศึกษา ทั่วไป 1 ก.ย. 64
124 ประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วไป 30 ส.ค. 64
125 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ทั่วไป 19 ส.ค. 64
126 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ทั่วไป 19 ส.ค. 64
127 ประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วไป 16 ส.ค. 64
128 จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 64 ฉบับที่ 1 ทั่วไป 16 ส.ค. 64
129 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั่วไป 31 ก.ค. 64
130 เชิญชวนท่านผู้ใหญ่ใจดี และพี่ๆ มาร่วมบริจาคมือถือและแท็บเล็ตสภาพดีที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19 ทั่วไป 31 ก.ค. 64
131 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ทั่วไป 30 ก.ค. 64
132 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2564 ทั่วไป 22 ก.ค. 64
133 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 22 ก.ค. 64
134 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ประทานสิ่งของเครื่องใช้ในสถานการณ์โควิด19 ทั่วไป 10 ก.ค. 64
135 รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ทั่วไป 6 ก.ค. 64
136 ปรับปรุงและพัฒนาห้องน้ำเรือนนอนสำหรับนักเรียน ทั่วไป 18 มิ.ย. 64
137 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่สำหรับนักเรียนปีการศึกษา2564 ทั่วไป 18 มิ.ย. 64
138 งานปรับปรุงอาคารหอประชุมและโรงอาหาร ทั่วไป 18 มิ.ย. 64
139 ปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ทั่วไป 18 มิ.ย. 64
140 ปรับปรุงระเบียงกันสาดด้านหน้าอาคารเรียน ทั่วไป 18 มิ.ย. 64
141 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ทั่วไป 18 มิ.ย. 64
142 ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ทั่วไป 17 มิ.ย. 64
143 ประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน Thai Stop COVID Plus ทั่วไป 8 มิ.ย. 64
144 แจ้งการสอนช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทั่วไป 2 มิ.ย. 64
145 ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ทั่วไป 31 พ.ค. 64
146 แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน เรื่อง การเปิดเรียนออนไลน์และการเปิดภาคเรียน ทั่วไป 24 พ.ค. 64
147 ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม แจ้งเลื่อนเปิดเทอม ทั่วไป 13 พ.ค. 64
148 ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ทั่วไป 13 พ.ค. 64
149 รองผู้อำนวยการสุนทรี ปู่เถา และรองผู้อำนวยการวัลลี จันทร์แจ้ง เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ทั่วไป 6 พ.ค. 64
150 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทั่วไป 29 เม.ย. 64
151 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทั่วไป 28 เม.ย. 64
152 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 20 เม.ย. 64
153 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ทั่วไป 1 เม.ย. 64
154 รางวัลชนะเลิศในการประกวดการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ "น้ำพริกสมุนไพรผัดฉ่าพริกไทยดำและน้ำสมุนไพรอัญมณี" ทั่วไป 27 มี.ค. 64
155 ภาพบรรยากาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักง ทั่วไป 25 มี.ค. 64
156 รับสมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ทั่วไป 23 มี.ค. 64
157 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมเป็นสนามการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2563 ของศูนย์สอบ สพป.นครปฐม เขต2 ทั่วไป 13 มี.ค. 64
158 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดประชุมผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 1 ทั่วไป 10 มี.ค. 64
159 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียน ทั่วไป 6 มี.ค. 64
160 ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ทั่วไป 24 ก.พ. 64
161 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 23 ก.พ. 64
162 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั่วไป 22 ก.พ. 64
163 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 3 ก.พ. 64
164 มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 2 ก.พ. 64
165 ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ทั่วไป 29 ม.ค. 64
166 โรงเรือนเมล่อนแหล่งเรียนรู้ใหม่สำหรับนักเรียน ทั่วไป 26 ม.ค. 64
167 แผนการรับนักเรียนเข้าโรงเรียน ทั่วไป 25 ม.ค. 64
168 ประกาศเลื่อนจัดงานวันเด็ก ทั่วไป 8 ม.ค. 64
169 ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับ3 ทั่วไป 4 ม.ค. 64
170 ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ทั่วไป 2 ม.ค. 64
171 ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ทั่วไป 10 ธ.ค. 63
172 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมใจจุดเทียน วันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป 5 ธ.ค. 63
173 กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ทั่วไป 4 ธ.ค. 63
174 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 1 ธ.ค. 63
175 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 30 พ.ย 63
176 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ทั่วไป 19 ส.ค. 63
177 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ทั่วไป 19 ส.ค. 63
178 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ทั่วไป 15 ส.ค. 62
179 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ทั่วไป 15 ส.ค. 62
180 โครงงานคุณธรรม ทั่วไป 25 ก.พ. 62