ฟรี
  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

อัลบัมทั้งหมด

โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษกิจพอเพียงด้วย โคก หนองนา แห่งความหวังและน้ำใจ

จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

กิจกรรมวันสำคัญ วันมาฆบูชา

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

ขอขอบพระคุณ..คณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

สร้างสรรค์ร่วมพัฒนา

ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (เลี้ยงแพะ)

ทำสื่อการสอนออนไลน์

งานเกษตรแฟร์ ปี63

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมใจจุดเทียน วันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมภูมิพลังแผ่นดิน "วันดินโลก"

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ครั้งที่2