ฟรี
  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

นักเรียนเดินรณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง การบริโภคผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง แก่ชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน

22 พ.ย 64 | รับชม : 3 ครั้ง