ฟรี
  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

นางสาวกัญญาณัฐ จันทรเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วย ครูโสมวิภา พึ่งธรรม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนภาษามืออเมริกัน โดย Dr. DON BANGS

6 ก.ค. 65 | รับชม : 5 ครั้ง