ฟรี
  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นำโดย นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาโรงเรียนขัดล้างและปรับปรุงทาสีรั้วของโรงเรียนใหม่ให้สะอาดและสวยงามเป็นการร่วมกันทำความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี