ฟรี
  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

กิจกรรมวันสำคัญ วันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมีนางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน คณะครู และบุคลากร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในวันมาฆบูชา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในวันมาฆบูชาแก่นักเรียนและนำนักเรียนเข้าร่วมรับฟังธรรมเทศนา ถวายเครื่องไทยธรรม เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา และบำเพ็ญตนเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์