ฟรี
  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม เขต 2 ในการดำเนินการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว โดยมี นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และครู บุคลากร ให้การต้อนรับ นำเสนอผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ณ ห้องประชุมไผทฉันท์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ????ถ่ายภาพโดยครูเฉลิมชัย