ฟรี
  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

ขอขอบพระคุณ..คณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

????????????????โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ขอขอบพระคุณ..คณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค???? ???? ภายใต้การบริหารงานโดย นายกสมบุญ สุขวัฑฒะโก???? ที่ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการฉีดพ่นน้ำและน้ำยาเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณโดยรอบของโรงเรียนก่อนทำการเปิดเรียนในวันที่ 1ก.พ. 64 นี้ โดยมีนางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมร่วมด้วยช่วยกันในช่วงเช้าวันนี้29/01/64