ฟรี
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
  69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
  69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
  69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

 • Screenshot 2023-09-22 130859.png

  คู่มือ การใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

 • 20.จดหมายข่าว - วันต่อต้านยาเสพติด.jpg

  จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด

 • 1689130939-.jpg

  จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 • PPT_จดหมายข่าววันสุนทรภู่ 2566.jpg

  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ บูรณาการวันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566

 • 354464798_2904672542997079_2646249374719344809_n.jpg

  จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยการแสดงความคิดเห็นต่อส่วนรวม และยอมรับในกติกาของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุ

 • 354220076_2904672259663774_7937612994507161956_n.jpg

  จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงอาหารเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

 • 2 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วันวิสาขบูชา.jpg

  กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2566

 • 17.จดหมายข่าว - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.jpg

  วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเ

 • 2.png

  31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยจากบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 • 350528906_1276113209673445_2213070598594957073_n.jpg

  วันที่ 21 และ 29 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงอาหาร โดยมีการตรวจสุขภาพนักเรียน พบครูประจำชั้นเรียนเพื่อรับผลการเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร