ฟรี
  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่นติดต่อกัน (2 ปี ) ประจำปี พ.ศ. 2565

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่นติดต่อกัน (2 ปี ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
7 ก.ค. 65 | รับชม : 6 ครั้ง